Avís legal

Dades identificatives:

  • Denominació Social:  Laia Pinilla Monclús
  • Nom Comercial:       Cosetes de no res
  • CIF / NIF:                         53311043X
  • Telèfon:                         938553282
  • Mail:                             laiapm@cosetesdenores.cat
  • Nom del domini:    cosetesdenores.cat / cosetesdenores.wordpress.com

OBJECTE

Laia Pinilla Monclús, resposable del lloc web Cosetes de no res, posa a disposiciñi dels usuaris el present document per compliar amb les obligaciosn que disposa la Llei 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), així com per informar a tots els usuaris del lloc web de quines són les condicons d’ús d’aquest.

Qualsevol personal que accedeixi al lloc web assumeis el rol d’usuari, acceptant el compromís al compliment reigurós de les disposicions que d’exposen aquí, així com a qualsevol altra disposició legal que apliqui.

Laia Pinilla Monclús es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui apareixer en el lloc web sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement els usuaris d’aquestes modificacions, entenent que és suficient la publicació en el lloc web Cosetes de no res.

RESPONSABILITAT

Laia Pinilla Monclús s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta hagi estat manipulada o incorporada per un tercer aliè a aquesta.

ÚS DE COOKIES

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització de la web. Les cookies utilitzades tenen, majortiàriament caràcter temporal amb la finalitat de fer més eficaç la navegació i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, proporcionene per si mateixes dades de caracter personal i no es faran servir amb aquesta finalitat.

Amb l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finanilitat de facilitar la navegació. Tambés es poden fer servir per mesurar l’audiència, paràmetres de tràfic, control de progrés i nombre d’entrades… sent cookies prescindibles però beneficioses per l’usuari. Cosetes de no res no istal·larà cookies prescindibles sense consentiment de l’usuari amb l’acceptació en el banner d’avís de cookies.

L´usuari pot configurar el seu navegador epr rebre alertes de la recepciód e cookies i impedir la seva instal·lació, i pot revocar el consentiment en qualsevol moment. Consultar Política de Cookies (genèrica, ja que el lloc web no fa ús de plugins de tercers)

DIRECCIONS IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom del domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un nombrea ssignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a interent. Tota aquest informació es registrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet el processament de dades per obtenir medicions estadístiques sobre les impressions de les pàgines, nombre de visites, ordre, origen…

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Cosetes de no res compta amb enllaços que redirigeixen a continguts de tercers. Degut a la impossibilitat de controlar permanentment la modificació o l’estat dels continguts dels tercers redirigits, no assumim cap responsabilitat en referència a aquests continguts. Si més no, en cas que aquests continguts fossin contraris a la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, serien eliminats en els enllaços de Cosetes de no res que hi redirigeixen l’usuari, posant en coneixement les autoritats competents del contingut en qüestió.

Així mateix, Laia Pinilla Monclús no es fa responsable de la informació i continguts publicats per tercers en espais i mitjans que permetin publicar continguts de forma independent com fòrums, comentaris, xats, xarxes socials… En qualsevol cas, es col·laborarà de forma activa en la retirada, bloqueig i eliminació de continguts que poguessin afectar o anar en contra de la legislació nacional, interancional, dres de tercers o la moral i l’ordre públic.

Si l’usuari considera que existeix a Cosetes de no res continguts que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui inmediatament a l’administradora de la pàgina web via laiapm@cosetesdenores.cat .

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per tal que funcioni correctament i de manera permanent. Tanmateix, no podem responsabilitzar-nos d’errors de programació o provocats per causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o altres situacions que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES:

El compromís amb el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter persona és absolut i es garanteix el compliment de les obligacions que s’exigeixen així com les mesures de seguretat necessàries per fer-ho possible.

Consultar Política de privacitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web així com el material publicat és propietat de Laia Pinilla Monclús o disposa de la llicència i/o autorització expressa per part dels autors.

El contingut del bloc que no sigui de pagament o subscripció premium, està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons.

S’agrairà la comunicació d’ús de contingut de Cosetes de no res. Així mateix, s’autoritza la redirecció als continguts de la web.

Els dissenys, logotips o gràfics aliens a la resposable de Cosetes de no res, pertanyen als seus propietaris sent-ne resposanbles davant de qualsevol controvèrsia que poguessin suscitar. en tot cas, Cosetes de no res compta amb l’autorització per fer-ne ús.

Per qualsevol observació o reclamació en relació amb els drets de propietat intel·lectual o industrial, podeu escriure a laiapm@cosetesdenores.cat.

SSL

Cosetes de no res és un lloc segur quedant protegida la informació personal i confidencial que es pugui facilitar a través de formularis, el servidor, accés a àrees privades…

LEGISLACIÓ APLICABLE

Per tal de resoldre qualsevol controvèrsia o qüestió relacionada amb Cosetes de no res i la seva activitat, apicarà la legislació espanyola, a la qual queden sotmeses expressament les parts.