Inscripció

La inscripció serà confirmada quan sigui efectuat el pagament. Podeu enviar el justificant de pagament de l’import de la formació per correu electrònic: laiapm@cosetesdenores.cat


Les dades facilitades seran utilitzades per Laia Pinilla (Cosetes de no res) per dur a terme la formació online Lactància i Escola (facturació, accés a l’aula virtual, seguiment de la formació i certificació) . En cap cas se cediran les dades a tercers ni s’utilitzaran per altres usos que no siguin els indicats. Les persones que responguin el qüestionari tenen en tot moment el dret d’accedir, rectificar, limitar i suprimir les dades.