Referències – Primera Infància

Bassedas, M.; Jubete, M.; Majem, T. (2005. Espais Familiars.  Temes d’in-fàn-ci-a, 50. Barcelona: Editorial Associació de Mestres Rosa Sensat.

Prexarxa d’Espais Familiars de Petita Infància. (2006) Els Espais Familiars de Petita Infància (0-3 anys). Document marc. Diputació de Barcelona. 

Tarrés Cansado, Ma Rosa; (s.d.) Els Espais Familiars. Un projecte d’atenció a les famílies amb infants petits. Desenvolupa. La Revista d’Atenció Precoç. No 28, 57-71.

Casellas, M., Gamissans, M., Martinez, M., & Olmos, G. (2016). Un repte de creació en transformació constant. Infància: Educar de 0 a 6 Anys, ISSN 0212-4599, No. 208, 2016, Pàg. 15-20, (208), 15–20.

Tremoleda, A. (2018) L’infant capaç. Infància: educar de 0 a 6 anys, ISSN 0212-4599, Nº. 225, págs. 12-17