Referències – Criança

Organización Mundial de la Salud (2019); Lactancia Materna. Temas de salud. 

E-Lactancia. Consulta la compatibilidad de la lactancia materna con 27.004 términos

LactApp. El blog sobre lactancia materna escrito por profesionales de la lactancia materna, el complemento perfecto para la app de lactancia materna LactApp.

LactaMater

Federació Catalana de Grups de Suport a la Lactància Materna

Gonzalez, C. (2016).  Lactancia materna: preguntas y respuestas. Ser Padres. Barcelona, Aguilar

González, C. (2010). Un Regal per a tota la vida: guia de la lactància materna. Barcelona: Angle.